#JudețulSibiuVerde

Construire Spital Clinic de Urgență Sibiu

Proiectul Noului Spital Județean are la bază principii sustenabile de construire bazate pe optimizarea costurilor, pe soluții de management sanitar complet digitalizate, pe un sistem de monitorizare și control centralizat, dar și pe soluții de management eficient al consumurilor și al mentenanței clădirii – clădirea îndeplinește conceptul nZEB 30% (nearly Zero-Energy Building reprezintă un indicator asociat unei clădiri cu consum de Energie aproape Zero). Necesarul de energie va fi acoperit în mare măsură din surse regenerabile care sunt prevăzute în proiect.

Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

(clădirea Maternității, Blocul chirurgical și Secția clinică dermato-venerologie)

 • înlocuirea tâmplăriei interioare și a celei exterioare (uși, ferestre);
 • termoizolarea exterioară a pereților și refacere fațadă, reparații acoperiș;
 • reabilitarea termică a sistemului de încălzire;
 • modernizarea instalației de distribuție a agentului termic;
 • modernizarea instalațiilor cu scopul de a asigura calitatea aerului interior prin ventilare naturală sau
  hibridă;
 • modernizarea instalațiilor electrice.

Reabilitarea, modernizarea și echiparea secției clinice de neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

Secția Clinică de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost complet reabilitată și eficientizată energetic.
Clădirea dispune de instalații noi de climatizare și încălzire, de tâmplărie și termoizolații eficiente, ce vor scădea cu peste 20% consumul de energie destinat încălzirii.

Renovare energetică a clădirii Policlinicii Stomatologice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

Ambulatoriul de Stomatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu va beneficia de lucrări ce vor reduce consumul de energie provenită din rețelele publice. Eficientizarea energetică a clădirii va scădea factura la electricitate și gaz cu peste 70%.

Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu - Pavilion 2 și Pavilion Administrativ

Creșterea eficienței energetice a fost făcută atât prin mijloace „tradiționale”, ce au vizat anveloparea fațadei, izolarea planșeelor sau  înlocuirea tâmplăriei și a ferestrelor, cât și prin realizarea unor sisteme performante de producere a energiei verzi: panouri solare pentru prepararea apei calde menajere și  pompe de căldură reversibilă utilizate în sistemul de climatizare.
Toate acestea permit reducerea cu 50% a necesarului de energie primară asigurată de furnizori.

Reducerea de costuri mai este asigurată de noile centrale termice, cu un randament în funcționare de 98%, cât și sistemul de iluminat de tip led, cu durată mare de viață și consum scăzut de energie.

Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu- Dispensarul

În urma investiției, consumul anual de energie primară se va reduce la jumătate față de perioada anterioară reabilitării.

Ca si lucrări, fațada a fost refăcută cu materiale eficiente energetic și s-au înlocuit toate ferestrele. De asemenea, a fost izolat planșeul podului și al subsolului, au fost montate panouri solare și o pompă de căldură reversibilă

Eficientizarea energetică a Pavilionului IV al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu

Lucrările au constat în consolidarea clădirii, finisaje interioare (pardoseli, pereți și tavane, tâmplărie interioară), finisaje exterioare (izolare fațadă, refacere sistem scurgere ape), termoizolarea plafoanelor, instalațiile electrice, termice interioare, sanitare, s-au montat panouri solare.

Beneficiile aduse ca urmare a acestei investiții  vizează creșterea eficienței energetice a Pavilionul IV, prin:

 • prepararea apei calde din surse regenerabile în proporție de 100% vara;
 • aport la încălzirea clădirii pe timp de iarnă din surse regenerabile;
 • reducerea consumului anual de energie primară cu peste 75% (peste 400 kWh/m2/an);
 • reducerea gazelor cu efect de seră cu 64% (peste 60 echivalent tone de CO2).

Modernizare punct termic -  Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu

Prin investiția propusă se dorește reabilitarea clădirii, înlocuirea centralei termice, a tuturor echipamentelor conexe, cât și instalarea de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere. Scopul lucrărilor este de a reduce consumul de energie primară cu peste 65%.

Reabilitare, modernizare și dotare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș

 • montarea de panouri solare și panouri fotovoltaice pentru producerea apei calde menajere, respectiv a energiei electrice;
 • reparația capitală a instalației de iluminat, cu corpuri de iluminat cu led și a instalației de încălzire cu o centrală termică pe gaz în condensație și dotarea cu corpuri statice cu control individual termostat;
 • reparații termosistem anvelopă opacă laterală.

Renovare energetică a secției Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

 • lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, respectiv izolarea termică a pereţilor cu o tencuială termo-dezumidificantă ;
 • înlocuirea tâmplariei existente din lemn cu tâmplărie termoizolantă etanşă de tip termopan;
 • sporirea rezistenţei termice a planului şarpantei prin aplicarea unui strat de 25 cm vată minerală bazaltică hidrofobizată;
 • implementarea unui sistem de pompe de căldură sol-aer pentru reducerea cheltuielilor de ȋncălzire;
 • refacerea instalaţiei electrice şi prevederea de corpuri de iluminat economice, la iluminatul perimetral se prevăd corpuri de iluminat economice cu activare/dezactivare cu senzori de lumină/prezenţă;
 • introducerea în sistemul existent al unei alternative de producere a apei calde menajere cu ajutorul energiilor regenerabile, respectiv panouri solare.

Renovare energetică a Pavilionului Administrativ din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

 • reparații la șarpanta existentă;
 • înlocuire integrală a învelitorii;
 • termoizolarea termică a peretilor, a planșeului peste ultimul nivel 25 cm;
 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, sporirea rezistenței termice a planșeului peste subsol;
 • termoizolarea soclului cu tencuială termo‑dezumidificantă;

Consolidare seismică și renovare energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Dumbrăveni

 • lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, respectiv izolarea termică a pereţilor cu o tencuială termo-ezumidificantă;
 • înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tâmplărie termoizolantă etanşă de tip termopan;
 • sporirea rezistenţei termice a planşeului sub pod prin aplicarea unui strat de 25 cm vată minerală bazaltică hidrofobizată;
 • sporirea rezistenţei termice a planşeului pe sol cu un strat de 10 cm grosime din polistiren extrudat;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice sau termice pentru consum propriu;
 • refacerea instalaţiei electrice şi prevederea de corpuri de iluminat economice, la iluminatul perimetral
  se prevăd corpuri de iluminat economice cu activare/dezactivare cu senzori de lumină/prezenţă.

Consolidare seismică și renovare energetică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

 • Înlocuire tâmplărie exterioară cu profile din PVC sau aluminiu în cazul clădirilor cu cerințe speciale privind protecția la foc si impuse de ISU, cu geam termoizolant low-e;
 • Reabilitare șarpantă mansardă prin izolare hidro-termică cu un strat de vată minerală ignifugată de încă 20 cm si conductivitate 0.04 W/mK suplimentar;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat interior, care în prezent au lămpi fluorescente și incandescente, cu alte
  corpuri de iluminat, eficiente, cu LED;
 • Instalarea unui sistem fotovoltaic complet de tip ,,ON-GRID. Acest sistem va asigura producerea de energie electrică pentru consum propriu, fiind conectat la rețeaua exterioară (SEN);
 • Instalarea de robineți termostatați calorifere si sistem de BMS monitorizare control încălzire;
 • Instalarea de calorifere si înlocuirea sobelor cu centrală termică.

Utilizarea eficientă, durabilă și incluzivă a energiei în sediul Consiliului Județean Sibiu

 • Izolarea termică a pereților exteriori de la nivelul curții interioare cu minim 15 cm vată bazaltică;
 • Schimbarea tâmplăriei cu tâmplărie performantă energetic cu rama de lemn;
 • Izolarea termică a podului si a șarpantei cu vată minerală ignifugată de 25 cm grosime;
 • Izolarea termică a tavanului de la subsol cu min. 8 cm vată bazaltică;
 • Se propune înlocuirea corpurilor de iluminat interior, care în prezent au lămpi fluorescente și incandescente, cu alte corpuri de iluminat, eficiente, cu LED-uri;
 • Înlocuirea chiller existent cu unul nou performant;
 • Instalarea de senzori de prezență pentru iluminat;
 • Instalarea de sistem de monitorizare/control sistem de încălzire;
 • Instalarea panouri fotovoltaice de putere 5 kW cu o suprafața totala de 35 mp .

Renovare energetică Pavilion Central din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu

 • Izolarea termică a pereţilor exteriori cu minim 15 cm vată bazaltică;
 • Schimbarea tâmplăriei cu tâmplărie performantă energetic cu ramă metalică;
 • Izolarea termică a podului cu vată minerală ignifugată de 30 cm grosime;
 • Izolarea termică a tavanului de la subsol cu min. 8 cm vată bazaltică;
 • Se propune înlocuirea corpurilor de iluminat interior, care în prezent au lămpi fluorescente și incandescente, cu alte corpuri de iluminat, eficiente, cu LED-uri;
 • Instalarea de sistem de climatizare performant de tip pompă de căldură si ventilo-convectoare pe zonele expuse la radiație solară;
 • Instalarea de senzori de prezență pentru iluminat;
 • Instalarea de sistem de monitorizare/control sistem de încălzire;
 • Instalarea panouri fotovoltaice de putere 11900 kW cu o suprafața totala de 850 mp ;
 • Instalarea de sisteme de ventilare cu recuperare de căldură.