Descriere proiect

„Energie regenerabilă și eficiență energetică - pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu”

Proiect implementat de Consiliul Județean Sibiu în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și University of South- Eastern Norway

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, cu o valoare de 188.930 euro

Valoarea totală a proiectului: 222.263 euro

Proiectul se desfășoară în perioada: aprilie 2023 – ianuarie 2024

Obiectivul general al proiectului: creșterea cunoștințelor privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin acțiuni de conștientizare și instruire în rândul cetățenilor județului Sibiu, dar și a autorităților publice și a specialiștilor din companii, prin prezentarea de soluții de eficiență energetică prin surse regenerabile pentru un mediu curat, un mediu climatic stabil și economii de costuri.

Cele mai importante activități din cadrul proiectului:

30 de ateliere de conștientizare pentru cetățeni, care au ca scop o mai bună înțelegere a beneficiilor energiei regenerabile și a impactului acesteia în eficiența energetică;

șase ateliere organizate în orașele din județul Sibiu pentru aproximativ 90 de specialiști, care vor fi pregătiți în domeniul eficienței energetice prin surse regenerabile;

implementarea unui curs de Protecția mediului care cuprinde și energie regenerabilă și eficiență energetică pentru studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;

elaborarea unui Ghid despre beneficiile utilizării energiei regenerabile și eficiența energetică în județul Sibiu.

Granturile SEE și Norvegiene

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €2,8 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

(sursa: www.eeagrants.ro )

Granturile SEE și Norvegiene în România

Cooperarea dintre România și țările Spațiului Economic European (SEE) a început ca urmare a aderării la Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007, România devenind parte contractantă la Acordul privind SEE în data de 25 iulie 2007.

Astfel, România a beneficiat de o alocare de 906 mil. euro, pentru trei perioade de finanțare.

  • perioada 2007 – 2009 – 98,5 milioane de euro;
  • perioada 2009 – 2014 – 305,95 milioane euro;
  • perioada 2014 – 2021 – 502 milioane euro.

(sursa: www.eeagrants.ro )

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și Statele donatoare, în perioada 2018 – 2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor  12 programe de finanțare.

Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

(sursa: www.eeagrants.ro )

Energie regenerabilă

Energia regenerabilă este obținută din surse naturale care nu se epuizează și care se regenerează continuu în timp.

Surse naturale: energia solară, energia eoliană, energia hidroelectrică, energia geotermală și biomasa.

Aceste forme de energie sunt considerate sustenabile și prietenoase cu mediul înconjurător, deoarece nu produc emisii de gaze cu efect de seră sau alți poluanți și nu contribuie la încălzirea globală și schimbările climatice.

Energia regenerabilă poate fi utilizată pentru a genera electricitate, pentru încălzirea locuințelor și a apei și pentru a alimenta vehiculele electrice.

Această formă de energie ajută la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la protejarea mediului înconjurător.

Eficiență energetică

Eficiența energetică se referă la utilizarea mai eficientă a energiei și poate fi realizată prin:

  • obiceiuri de consum responsabil;
  • utilizarea electrocasnicelor eficiente din punct de vedere energetic;
  • îmbunătățirea izolației termice a locuinței;
  • instalarea de ferestre termopan.

Prin eficientizarea energetică putem economisi bani la factura de energie și putem contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la protejarea mediului înconjurător.

Ce putem face noi?

Izolație termică​ Energie Verde CJ Sibiu

Izolație termică

Asigură-te că izolația termică a casei tale este adecvată pentru a reduce pierderile de căldură;

Ferestre termopan​ ​ Energie Verde CJ Sibiu

Ferestre termopan

Instalează ferestre termopan pentru a reduce pierderile de căldură și a reduce zgomotul exterior;

Redu consumul de apă​​ Energie Verde CJ Sibiu

Redu consumul de apă

Redu consumul de apă prin repararea imediată a robinetelor cu scurgeri și prin instalarea de dispozitive economizoare de apă;

Electrocasnice eficiente​ Energie Verde CJ Sibiu

Electrocasnice eficiente

Folosește electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic ( A – cea mai performantă clasă energetică);

Iluminat cu LED-uri​ Energie Verde CJ Sibiu

Iluminat cu LED-uri

Optează pentru iluminat cu LED-uri – consumă mai puțină energie decât becurile tradiționale;

Deconectare electrocasnice​ Energie Verde CJ Sibiu

Deconectare electrocasnice

Nu lăsa electrocasnicele în stand-by, deconectează-le complet atunci când nu sunt utilizate;

Duș în loc de baie Energie Verde CJ Sibiu​

Duș în loc de baie

Alege să faci un duș în loc de o baie în cadă, astfel consumi mai puțină apă și energie pentru încălzire.